Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

 DOM MAKLERSKI AMERBROKERS SA

Millennium Plaza
Al. Jerozolimskie 123 A
02-017 WARSZAWA

tel. 022/529-67-97
fax 022/529-67-98

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 02.08.2000 r. 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym