Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

 BRE WEALTH MANAGEMENT SA
(SKARBIEC INVESTMENT MANAGEMENT SA)

ul. Królewska 14
00-065  WARSZAWA

tel. 022/526-78-78
fax 022/526-78-79

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 15.11.2000 r.

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym