Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

DOM MAKLERSKI CAPITAL PARTNERS SA
(DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA)

ul. Królewska 16
00-103 WARSZAWA

tel. 022/330-68-88
fax 022/330-68-89

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 22.05.2001 r.

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym