Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

COMMERCIAL UNION INVESTMENT MANAGEMENT (POLSKA) SA

ul. Prosta 70
00-838 WARSZAWA

tel. 022/557-43-03
fax 022/557-40-19 

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 29.01.1999 r. 


Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym