Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

COPERNICUS SECURITIES SA

Salzburg Center (IV piętro)
ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa

tel. 0 22 44 00 100
fax. 0 22 44 00 105

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 25.07.2006 r. 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym