Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

 DB SECURITIES SA

Budynek Focus
Al. Armii Ludowej 26
00-609 WARSZAWA

tel. 022/579-87-00
fax 022/579-87-01  

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 05.11.1993 r. 

Podmiot może prowadzić działalność transgraniczną bez otwierania oddziału na terenie:
- Węgier - od 17.06.2005 r.
- Rumunii - od 20.06.2008 r.

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym