Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU SA

ul. Wspólna 47/49
00- 684 WARSZAWA

tel. 022/697-47-00, 697-49-00, 697-47-03
fax 022/697-47-05, 697-47-01, 697-49-44

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 16.04.1999 r.   


Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym