Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

DOM MAKLERSKI BZ WBK SA

Pl. Wolności 15
60-967 POZNAŃ

tel. 061/856-48-80, 856-48-88
fax 061/856-47-70

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 09.08.1999 r.

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym