Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

DORADZTWO dla POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SECURITIES SA

Pl. Dąbrowskiego 1/313
00-057 Warszawa

tel. 022/333-72-63

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 20.05.2008 r.


Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym