Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

ECM DOM MAKLERSKI SA

ul. E.Plater 53
0-103 WARSZAWA

tel/fax 022/444-62-26

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 03.07.2007 r.

Podmiot może prowadzić działalność transgraniczną bez otwierania oddziału na terenie:
- Wielkiej Brytanii - od 20.06.2008 r.Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym