Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

ERSTE SECURITIES POLSKA SA

Saski Crescent
ul. Królewska 16
00-103 WARSZAWA

tel. 022/538-62-00, 330-62-00
fax 022/538-62-02, 330-62-02  

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 29.09.1995 r.  

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym