Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

FORTIS PRIVATE INVESTMENTS POLSKA SA
(FORTIS SECURITIES POLSKA SA )

ul . Fredry 8
00-097 WARSZAWA

tel. 022/566-98-00, 566-98-01
fax 022/566-98-10

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 27.03.1992 r. 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym