Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO SA

ul. Chałubińskiego 8
00-613 WARSZAWA

tel. 022/690-39-44, 690-35-20
fax 022/690-39-43  

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 18.08.1994 r.  


Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym