Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

 ICAP (POLAND) SP.Z O.O.

ul. Sienna 73
00-833 WARSZAWA

tel. 022/820-38-38
fax  022/820-38-39

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 11.12.2006 r.

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym