Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

DOM MAKLERSKI IDM SA
(INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SA)

Mały Rynek 7
31-041  KRAKÓW

tel. 012/397-06-00
tel./fax 012/397-06-01

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 30.12.1998 r. 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym