Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

ING INVESTMENT MANAGEMENT (POLSKA) SA

Plac Trzech Krzyży 10/14
00-499 WARSZAWA

tel. 022/820-51-00
fax 022/820-51-01 

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 03.10.1996 r.  

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym