Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

IPOPEMA SECURITIES SA
(DOM MAKLERSKI IPOPEMA SA)

ul. Waliców 11
00-851 WARSZAWA

tel. 022/583-92-96
fax 022/583-92-97

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 30.06.2005 r.

Podmiot może prowadzić działalność transgraniczną bez otwierania oddziału na terenie:
- Węgier - od 19.02.2008 r.
- Czech - od 07.05.2008 r.

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym