Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

LEGG MASON ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SA
(HANDLOWY ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SA)

Pl. Piłsudskiego 2
00-073 WARSZAWA

tel. 022/337-66-00
fax 022/337-66-99

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 22.10.1999 r. 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym