Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

MERCURIUS DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.

ul. Śmiała 26
01-523 WARSZAWA

tel. 022/327-16-70
fax 022/327-16-71

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 21.02.2006 r. 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym