Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

MILLENNIUM DOM MAKLERSKI SA

ul. Żaryna 2a
02-593 WARSZAWA

tel. 022/598-26-00, 598-26-01
fax 022/898 32 02    

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 06.07.1995 r.  

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym