Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

DOM MAKLERSKI NAVIGATOR SA

ul. Koszykowa 54
00-675 WARSZAWA

tel. 022/630-83-36
fax 022/630-83-37

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 27.09.2007 r. 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym