Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

DOM INWESTYCYJNY NEHREBETIUS SA

ul. Retoryka 7
31-108 KRAKÓW

tel. 012/424-97-77
fax 012/424-97-88 

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 22.03.2005 r. 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym