Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA

ul. Marszałkowska 78/80
00-517 WARSZAWA

tel. 022/622-66-22, /-05 /-10
fax 022/629-71-50  

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 18.08.1994 r.

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym