Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.

Rondo ONZ 1
00-124 WARSZAWA

tel. 022/354-84-00
fax 022/354-84-02

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 31.10.2006 r.

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym