Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO SA

ul. Wołoska 18
02-675 WARSZAWA

tel. 022/640-28-25, 640-28-40/41, 640-26-41
fax 022/640-28-00, 640-26-00  

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 14.10.1997 r.

Podmiot może prowadzić działalność transgraniczną bez otwierania oddziału na terenie:
- Węgier od 15.07.2005 r.

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym