Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

Rynek Główny 6
31-042 KRAKÓW

tel. 012/629-24-00, 629-25-00
fax 012/629-24-50, 629-25-50 

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 30.09.1991 r. 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym