Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT SA

Budynek Taurus
ul. Domaniewska 41
02-672 WARSZAWA

tel. 022/640-40-00
fax 022/640-40-05

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 13.09.2000 r.  

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym