Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

DOM MAKLERSKI POLONIA NET SA

ul. Lubicz 3/215
31-034 KRAKÓW

tel. 012/426-25-15/16
fax 012/411-17-66

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 17.12.1993 r. 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym