Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

 PZU ASSET MANAGEMENT SA

Al. Jana Pawła II 24 (XVIp.)
00-133 WARSZAWA

tel. 022/582-21-90, 582-35-40
fax 022/582-26-55

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 28.08.1998 r.  

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym