Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

SECUS ASSET MANAGEMENT SA

ul. Sowińskiego 46
40-018 Katowice

tel. 032/352-00-13
fax 032/352-00-14  

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 30.06.2005 r.  

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym