Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

DOM MAKLERSKI TMS BROKERS SA

Al. Jerozolimskie 123a
02-017 WARSZAWA

tel. 022/529-76-36
fax 022/529-76-39

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 26.04.2004 r.

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym