Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

TULLETT PREBON (POLSKA) SA

ul. Królewska 16
00-103 WARSZAWA

tel. 022/538-61-00
fax 022/538-61-06

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 22.05.2007 r. 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym