Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

UNICREDIT CA IB POLAND SA
(CA IB SECURITIES SA)  

Warszawskie Centrum Finansowe
ul. E.Plater 53
00-113 WARSZAWA

tel.  022/520-99-99
fax  022/520-99-98

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 08.10.1993 r.

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym