Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

VENTUS ASSET MANAGEMENT SA

ul. Włodarzewska 69
02-384 WARSZAWA

tel. 022/668-85-58
fax 022/668-85-58  

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 31.08.2004 r.  

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym