Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

BZ WBK AIB ASSET MANAGEMENT SA

Pl. Wolności 16
61-739 POZNAŃ

tel. 061/851-92-68, 851-92-69
fax 061/852-30-37, 853-33-87  

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 07.08.1997 r. 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym