Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Domy Maklerskie

 
 

 X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA

City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

tel 022/520-22-80
fax 022/520-22-81  

 

Licencja na działalność maklerską uzyskana 08.11.2005 r.

Podmiot może prowadzić działalność transgraniczną w formie oddziału na terenie:
- Czech - od 30.01.2007 r.
- Hiszpanii - od 24.10.2007 r.
- Włoch - od 18.03.2008 r.
- Niemiec - od 15.07.2008 r.
- Słowacji - od 18.07.2008 r.
- Rumunii - od 20.08.2008 r.

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym