Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

 
 

AIG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa

tel. (48 22) 523 57 10
fax (48 22) 523 57 11

e-mail: pok@info.AIGfundusze.pl

Fundusze:

AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji

         

AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji

         

AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Małych i Średnich Spółek

         

AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji

         

AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pieniężny

         

AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu

         

AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony Nowa Europa

         
AIG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Podatkowy

 

Wydzielone subfundusze:

AIG Subfundusz Akcji
AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
AIG Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Europejskich
AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
AIG Subfundusz Aktywnej Alokacji
AIG Subfundusz Obligacji
AIG Subfundusz Obligacji Światowych
AIG Subfundusz Pieniężny
AIG Subfundusz Stabilnego Wzrostu
AIG Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa
AIG Subfundusz Zrównoważony Światowy

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym