Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

 
 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

tel.: (022) 56 74 000
fax: (022) 56 74 040

E-mail: tfi@allianz.pl

 

Fundusze:

Allianz - Euler Hermes Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Wydzielone subfundusze:
Subfundusz Allianz Akcji
Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
Subfundusz Allianz Akcji Plus
Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji
Subfundusz Allianz Budownictwo 2012
Subfundusz Allianz Obligacji
Subfundusz Allianz Pieniężny
Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu
Subfundusz Allianz Walutowy
 
Allianz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Wydzielone subfundusze:
Subfundusz 1 (Allianz FIZ)
 
Allianz Globalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Wydzielone subfundusze:
Subfundusz Allianz Akcji Amerykańskich
Subfundusz Allianz Akcji Azji i Pacyfiku
Subfundusz Allianz Akcji Eco Trends
Subfundusz Allianz Akcji Europejskich
Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących
Subfundusz Allianz Akcji Strefy Euro
Subfundusz Allianz Akcji Światowych
Subfundusz Allianz BRIC

 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym