Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

 
 

BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Morska 59
81-323 Gdynia
tel. +48 (58) 769-92-99
fax +48 (58) 769-92-26

e-mail: tfibest@tfibest.com.pl

 

Fundusze:

BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym