Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporůw i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj siÍ z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

 
 

Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Salzburg Center
ul. Grůjecka 5
02-019 Warszawa

tel.: +48 22 44 00 101
fax: +48 22 44 00 106

e-mail: fundusz@copernicus-tfi.pl

 

Fundusze:

ALFA Real Estate Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
Armada Investments Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
BISON Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
CC1 Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
CC14 Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
CC2 Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
CC3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
CC4 Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
CC5 Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
CC6 Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
Central European Aggregates Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty Sektora Nieruchomo∂ci 2
ProCollect Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
Prokulus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
S-Collect Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
Secus Pierwszy Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty Spů≥ek Niepublicznych
Sekura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
Sowiniec Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
St. Paul's Investments Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
¶witalski Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
Ultimo Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
VPF I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
VPF III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty

 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentůw na Rynku Kapita≥owym