Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporůw i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj siÍ z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

 
 

Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Starowi∂lna 13
31-038 Krakůw

tel.: +48 12 429 55 93
fax.: +48 12 429 55 93 wew. 106

e-mail: info@forumtfi.pl

 

Fundusze:

COMARCH CORPORATE FINANCE Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
Forum I Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
Forum II Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
Forum III Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
Forum IV Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
FORUM IX Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
FORUM VI Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
FORUM VII Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
FORUM XI Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
FORUM XIII Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
GANT Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
Mermaid Forum Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
RE Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
SECUS II Optymalnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty
SKALSKI Fundusz Inwestycyjny ZamkniÍty

 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentůw na Rynku Kapita≥owym