Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

 
 

GE Debt Management Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. E. Plater 53
00-113 Warszawa

tel.: (022) 52 05 300
fax: (022) 52 05 354

 

Fundusze:

GE Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

 

 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym