Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

 
 

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Wiśniowa 40/9
02-520 Warszawa

tel.+48 22 646 43 77
fax +48 22 646 43 79

e-mail: gofinance@gounited.pl

 

Fundusze:

brak

 

 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym