Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

 
 

Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Fundusz inwestycyjny tworzyć może wyłącznie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Ono również zarządza funduszem i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. 

Istniejące w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

AIG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

AKJ Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

AMATHUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Commercial Union Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

DWS POLSKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

GE Debt Management Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Hexagon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Intrum Justitia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Plejada Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

SPATIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych S.A.

UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym