Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

 
 

Intrum Justitia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

tel.: (022) 57 66 580
fax: (022) 57 66 581

e-mail: info@intrum.pl

 

Fundusze:

Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

 

 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym