Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

 
 

MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

tel.: (022) 59 82 970
fax: (022) 59 82 973

e-mail: millenniumtfi@millenniumtfi.com.pl

 

Fundusze:

         
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Wydzielone subfundusze:
Subfundusz Akcji
Subfundusz Dolarowa Lokata
Subfundusz Małych i Średnich Spółek
Subfundusz Papierów Dłużnych
Subfundusz Pieniężny
Subfundusz Stabilnego Wzrostu
Subfundusz Średnich Spółek Europy Środkowo-Wschodniej
Subfundusz Zrównoważony
 
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych
Wydzielone subfundusze:
Subfundusz Agresywny EUR
Subfundusz Agresywny USD
Subfundusz Dynamiczny EUR
Subfundusz Dynamiczny USD
Subfundusz Konserwatywny EUR
Subfundusz Konserwatywny USD
Subfundusz Stabilny EUR (Millennium SFIO FZ)
Subfundusz Stabilny USD (Millennium SFIO FZ)
Subfundusz Wzrostowy EUR (Millennium SFIO FZ)
Subfundusz Wzrostowy USD (Millennium SFIO FZ)

 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym