Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

 
 

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Domaniewska 39
02-675 Warszawa

tel.: (022) 28 88 030
fax: (022) 28 88 131

e-mail: biuro@noblefunds.pl

 

Fundusze:

Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Wydzielone subfundusze:
Subfundusz Noble Fund Akcji
Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
Subfundusz Noble Fund Luxury
Subfundusz Noble Fund Mieszany
Subfundusz Noble Fund Skarbowy

 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym