Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

 
 

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

tel.: (022) 35 48 400
fax: (022) 35 48 402
infolinia: 0 801 467 372

e-mail: biuro@opera.pl

 

Fundusze:

Aida Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
     
Opera FNP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
     
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Wydzielone subfundusze:
Subfundusz Opera Avista.pl
Subfundusz Opera Equilibrium.pl
Subfundusz Opera Substantia.pl
Subfundusz Opera Uniwersa.pl
     
Opera Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
     
Opera IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
     
Opera Karolina Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
     
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
     
Opera Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
     
OPERA TERRA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
     
Opera V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
     
Opera Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym