Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

 
 

PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa

tel.: (022) 64 04 000
fax: (022) 64 04 005
infolinia: 0 801 641 641

e-mail: pioneercok@pioneer.com.pl

 

Fundusze:

Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
     
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
     
Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
     
Pioneer Aktywnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty
     
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Wydzielone subfundusze:
Subfundusz Pioneer Dochodu Mix 20
Subfundusz Pioneer Lokacyjny
Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40
Subfundusz Pioneer Wzrostu Mix 60
     
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Wydzielone subfundusze:
Pioneer Surowców i Energii
Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej
Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących
Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego
Subfundusz Pioneer Obligacji Strategicznych
     
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty
     
Pioneer Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty
     
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
     
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
     
Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty
     
Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
     
Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
     
Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty
     
Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty
     
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
     
Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty
     
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty
     
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej

 

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym