Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

 
 

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa

tel.: (022) 35 85 600
fax: (022) 35 85 601
infolinia: 0 801 323 280

e-mail: pko-cs.poczta@pkocs.pl

 

Fundusze:

PKO/CREDIT SUISSE Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty
PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty
PKO/Credit Suisse Akcji Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Otwarty
PKO/CREDIT SUISSE Bezpieczna Lokata 1 - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
PKO/Credit Suisse Obligacji Długoterminowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty
PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty
PKO/Credit Suisse Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Wydzielone subfundusze:
Subfundusz PKO/Credit Suisse Akcji Plus
Subfundusz PKO/Credit Suisse Papierów Dłużnych Plus
Subfundusz PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu Plus
Subfundusz PKO/Credit Suisse Zrównoważony Plus
PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego Fundusz Inwestycyjny Otwarty
PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty
PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty
PKO/Credit Suisse Strategicznej Alokacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
PKO/Credit Suisse Światowy Fundusz Walutowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami
Wydzielone subfundusze:
Subfundusz PKO/Credit Suisse Amerykańskiego Rynku Akcji
Subfundusz PKO/Credit Suisse Europejskiego Rynku Akcji
Subfundusz PKO/Credit Suisse Japońskiego Rynku Akcji
Subfundusz PKO/Credit Suisse Małych Spółek Japońskich JPY
Subfundusz PKO/Credit Suisse Papierów Dłużnych CHF
Subfundusz PKO/Credit Suisse Papierów Dłużnych EURO
Subfundusz PKO/Credit Suisse Papierów Dłużnych GBP
Subfundusz PKO/Credit Suisse Papierów Dłużnych USD
Subfundusz PKO/Credit Suisse Rynków Wschodzących
PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty

 

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym